Najważniejsze rzeczy, które należy zrobić przed rozpoczęciem audytu SEO

Celem audytu SEO jest zmierzenie wydajności marketingu cyfrowego, zidentyfikowanie luk i stworzenie planu ciągłych ulepszeń. Audyt SEO nie powinien onieśmielać; jest to proces współpracy, który może pomóc w zwiększeniu widoczności witryny i pozyskaniu skuteczniejszego efektu jakie daje efektywne pozycjonowanie. Najpierw jednak należy zrozumieć zakres audytu, jego cele i oczekiwane rezultaty, aby wiedzieć, czego można się spodziewać podczas pracy nad nim. Audyt SEO pomaga zrozumieć, na jakim etapie znajduje się witryna pod względem widoczności w wyszukiwarkach. Pozwala ocenić mocne i słabe strony w zakresie SEO on-page i off-page, dzięki czemu można podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy sytuacji. Audyt SEO dostarcza również informacji o tym, które słowa kluczowe kierują odpowiedni ruch do witryny oraz które strony wymagają dalszej optymalizacji w celu poprawy widoczności w wyszukiwarkach.

Pomiar efektywności marketingu cyfrowego

Kiedy strategie marketingu cyfrowego są już wdrożone, pierwszym krokiem jest pomiar efektywności marketingu cyfrowego, aby móc śledzić wpływ swoich działań. Możesz monitorować liczbę odwiedzających, odsłon, współczynnik odrzuceń, współczynnik konwersji i inne wskaźniki, aby zrozumieć, jak dobrze radzą sobie Twoje cyfrowe działania marketingowe. Podczas audytu SEO można korzystać z różnych narzędzi, aby uzyskać dane na temat wydajności witryny, słów kluczowych i innych wskaźników związanych z marketingiem cyfrowym. Można również sprawdzić dane z Google Analytics dotyczące ruchu na stronie, szybkości działania witryny i innych wskaźników. Pomoże to zrozumieć, na jakim etapie znajduje się witryna pod względem widoczności w wyszukiwarkach i ruchu na stronie.

Ustal mierzalne cele SEO

Audyt SEO może pomóc w ustaleniu wymiernych celów SEO. Możesz wyznaczyć cele związane z liczbą słów kluczowych, ich rozmieszczeniem i poziomem trudności. Możesz również wyznaczyć cele związane z liczbą linków, które chcesz pozyskać, liczbą stron, które chcesz poprawić oraz autorytetem Twojej witryny. Cele, które wyznaczysz dla swojej witryny, powinny być określone w czasie. Każdy cel powinien mieć określony termin realizacji. Pomoże to utrzymać się na właściwej ścieżce działań SEO.

Można wyznaczyć cele związane z następującymi aspektami witryny.

  • Widoczność: Można wyznaczyć cele związane z widocznością witryny w wynikach wyszukiwania. Można wyznaczyć cele związane z liczbą wyświetleń, liczbą kliknięć i pozycją strony w SERP-ach.
  • Ruch: Można określić cele związane z liczbą docelowych odwiedzających witrynę. Można określić cele związane z liczbą wyświetleń, liczbą kliknięć i średnim czasem przebywania na stronie.
  • Leady: Możesz ustawić cele związane z liczbą leadów, które otrzyma Twoja witryna. Możesz ustawić cele związane z liczbą nowych leadów, liczbą zapytań oraz średnim współczynnikiem konwersji.
  • Współczynnik konwersji: Można ustawić cele związane ze współczynnikiem konwersji witryny. Możesz ustawić cele związane ze średnim czasem przebywania na stronie, średnią liczbą odwiedzonych stron oraz współczynnikiem odrzuceń.

Potwierdzanie dokładności śledzenia danych analitycznych

Audyt SEO pomoże ci potwierdzić dokładność śledzenia danych za pomocą narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics. Można również sprawdzić inne narzędzia śledzące, takie jak HubSpot, SEMrush i Sprout, aby potwierdzić ich dokładność. Pomoże Ci to zrozumieć, jak Twoja witryna radzi sobie pod względem ruchu w wyszukiwarkach i konwersji. Pomoże to również zidentyfikować wszelkie luki w obecnych praktykach śledzenia.